Đăng Nhập

Quy chế Quản lý Sinh viên nội trú

Quy chế Quản lý Sinh viên nội trú

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống cổng thông tin đào tạo cho học viên/sinh viên mới

Sinh viên nhập học phải điền đầy đủ thông tin Cha mẹ, địa chỉ báo tin gấp... trong phần tài khoản trang thông tin cá nhân và in phiếu quản lý sinh viên khi đi làm thủ tục nhập học (cách thức điền thông tin giống như phiếu quản lý sinh viên mẫu đính kèm, đặc biệt lưu ý viết hoa và dùng dấu cách như file mẫu. Trường hợp sinh viên không ghi theo mẫu quy định thì dữ liệu không được công nhận).

Thông báo V/v điền thông tin cá nhân và upload hình thẻ lên Hệ thống đối với sinh viên ĐHCQ K31 và ĐH Liên thông K15

Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM Thông báo V/v điền thông tin cá nhân và upload hình thẻ lên Hệ thống đối với sinh viên ĐHCQ K31 và ĐH Liên thông K15