Đăng Nhập

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống cổng thông tin đào tạo cho học viên/sinh viên mới

Quản Trị | 08/09/2015
|

Lưu ý đối với sinh viên chuẩn bị nhập học:
   - Sinh viên phải đăng hình ảnh trên trang thông tin cá nhân để làm thẻ sinh viên 
   - Sinh viên nhập học phải điền đầy đủ thông tin Cha mẹ, địa chỉ báo tin gấp... trong phần tài khoản trang thông tin cá nhân và in phiếu quản lý sinh viên khi đi làm thủ tục nhập học (cách thức điền thông tin giống như phiếu quản lý sinh viên mẫu đính kèm, đặc biệt lưu ý viết hoa và dùng dấu cách như file mẫu. Trường hợp sinh viên không ghi theo mẫu quy định thì dữ liệu không được công nhận).

Xem file đính kèm bên dưới

Phiếu quản lý sinh viên

Hướng dẫn sử dụng portal cho sinh viên

 

 

|