Đăng Nhập

Thông báo nộp hình

Quản Trị | 30/11/2015
|

Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh viên Thông báo

Những sinh viên nội trú (danh sách đính kèm) còn thiếu hình trên hệ thống, đề nghị các em gửi hình về địa chỉ mail : csbbuh@gmail.com để bổ sung vào hệ thống.

Trân trọng thông báo.

 

Danh sách thiếu hình

|